Pirkkahallin katto

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Pirkkahalli koostuu monesta erillisestä rakennuksesta, joiden yllä kulkee yhteinen katto. Laaja-alaisiin kattoihin liittyy talvikaudella riskejä, ja erityistä huomiota ne vaativat silloin, kun katossa on erilaisia muotoja, joiden väliin lumikuorma saattaa päästä kertymään. Sulanapito on siis välttämätön, mikäli haluaa välttää hallin rakenteisiin kohdistuvat vauriot.

Pirkkahallin kattoon asennettiin DEVI-sulanapitojärjestelmä vuonna 2006. Siitä asti katon kaaret on pidetty sulana, jolloin niiden väliin jäävät tasanteet ovat niin ikään saaneet pysyä turvassa lumen ja jään aiheuttamalta painolta. Ilman sulanapitoa kattojen väliin jääviin tasanteisin voi kertyä lunta huomaamatta jopa yli metrin paksuinen kerros, joka jäätyessään aiheuttaa vaurioita katon rakenteille ja on samalla riski myös painonsa takia.

Kuten aina katon sulanapitoa toteutettaessa, myös Pirkkahallin kohdalla mietittiin sulanapidon lisäksi myös sulamisvesien toimiva poisohjaus ja viemäröinti. Se on syytä toteuttaa huolella, sillä puutteellisella poisohjauksella haitat siirtyvät vain katolta seinustoille. Syöksytorvet ja viemäröintiputket on paitsi ohjattu pois oikeaoppisesti, myös varustettu sulanapitokaapelilla, jotta vesi pysyisi sulana loppuun asti.