Suomen puolustusministeriön päämajana toimivaan Kaartin kasarmin rakennukseen toteutettiin sadevesikourujen ja syöksytorvien sulanapitojärjestelmä käyttämällä DEVIiceguard 18/36-kaapelia. Katon reunalla kulkevat kourut ja alas laskevat syöksytorvet ovat jäätymään päästessään todellisia riskitekijöitä sekä ohikulkijoiden turvallisuuden että rakennuksen kunnossapidon kannalta. Kouruja ei ole suunniteltu kestämään jään painoa, joten niiden jäätyessä on vaarana, että ne pääsevät irtoamaan ja putoamaan kiinnikkeistään hallitsemattomasti. Syöksytorven alaosaan kertynyt jää voi sulaessaan aiheuttaa kosteusvahinkoja rakennuksen alaosiin. Toimivan sulanapidon avulla molemmat riskit vältetään, ja kourut toimivat tehtävässään ympäri vuoden.

  • Kohde: Puolustusministeriö
  • Alue: Sadevesikourut ja syöksytorvet
  • Sulanapitoon käytetty kaapeli: Iceguard 18/36W